Space
SpaceCo je intrastat?
Space
SpaceProč právě my?
Space
SpaceCo je potřeba?
Space
SpaceSlovníček pojmů
Space
SpaceCeník a kontakt
Point Co je to Intrastat

Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu.

Kdo má povinnost vykazovat údaje pro Intrastat:

Point Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazu Intrastat. Tím se tyto osoby stávají zpravodajskými jednotkami.
Point Asimilační práh je stanoven pro odeslání zboží v hodnotě přesahující osm miliónů Kč a pro přijetí zboží v hodnotě rovněž přesahující osm miliónů Kč. Určuje se zvlášť ro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží.
Point Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu negativní hlášení.
Point V případě, že se uskuteční pouze jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí zboží, kterým vznikne povinnost předávat výkazy pro Intrastat, stačí vykázat pouze toto jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí za předpokladu, že dalších šest měsíců k žádnému odeslání nebo přijetí nedojde.

Povinnost vykazovat data pro Intrastat nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH.